Asukastoimikunta

Otaniemessä, kuten muissakin Hoas-kohteissa toimii asukastoimikunta, joka edustaa asukkaita. Otaniemessä tämän asukastoimikunnan nimi on OtaHoas, ja se edustaa kaikissa Otaniemen Hoasin asuntokohteissa asuvia asukkaita. OtaHoas on kenties Hoasin suurin asukastoimikunta, sillä monet muut asukastoimikunnat koostuvat vain yhdestä tai kahdesta talosta. Muiden asukastoimikuntien verkkosivut löydät Hoasin sivuilta kunkin kiinteistön kohdalta.

Asukastoimikunta ei vaikuta Otaniemen asuntojen jakamiseen, vaan kaikista asunnon hakuun liittyvistä asioista huolehtii suoraan Hoas. Lisätietoja asukastoimikuntien toiminnasta löytyy Hoasin verkkosivujen asumisoppaasta kohdasta asukastoiminta.

Asukastoimikunta valitaan vuosittaisessa asukaskokouksessa, jossa jokaisella asukkaalla on äänioikeus. Kokous pidetään yleensä tammikuussa ja siitä ilmoitetaan jokaiseen asuntoon jaettavalla kokouskutsulla.

Tämänhetkisen asukastoimikunnan löydät sivulta Yhteystiedot.

Keväällä 2020 asukastoimikunta ja kampusjaosto jakoivat asukkaille siivoustarvikkeita.

Asuntokohteet

OtaHoasin toiminta käsittää asuntokohteet, jotka on tarkoitettu Aalto-yliopiston opiskelijoille ja heidän perheenjäsenilleen. OtaHoas sijaitsee Espoon kaupungin Otaniemen kaupunginosassa Laajalahden rannalla, miltei Otaniemen kärjessä. Aluetta kutsutaan myös Teekkarikyläksi.

Otaniemen Hoasin kiinteistöjen osoitteet ovat:

 • Jämeräntaival 9, 10 ja 11
 • Servin Maijan tie 3
 • Servinkuja 5 ja 6
 • Miestentie 2A

Asukkaita kohteissa on noin 1200. Suurin osa Jämeräntaival 10:ssa, Servin Maijan tie 3:ssa ja Servinkuja 6:ssa sijaitsevista asunnoista on perheasuntoja ja Jämeräntaival 11:sta sekä Servinkuja 5:sta soluja ja yksiöitä. Miestentiellä asunnot ovat yksiöitä tai perheasuntoja.

Tehtävät

Asukastoimikunnan vastuulle kuuluvat mm. seuraavat asiat:

 • vuosittainen asukaskokous
 • asukastoimikunnan kokoukset
 • asukastilaisuudet: talkoot, juhlat, jne.
 • kerhohuoneiden ylläpito ja asukkaille lainattavien tavaroiden hoito
 • paikallisisännöinti, järjestyssäännöt, yhteistilojen käytön järjestäminen ja valvonta

   

Lisäksi:

 • asukastoimintamäärärahan käyttö, seuranta ja tilitykset
 • investointimääräraha-anomukset asukkaita palvelevien investointiluonteisten hyödykkeiden hankintaan
 • yhteydenpito kaikkien Hoas-kohteiden asukastoimikuntien yhteistyöelimeen
 • talousarvioesitykset ja -lausunnot Hoasille
 • kohteen vuosittainen irtaimistoinventaari
 • huollon ja siivouksen seuranta, korjaustarpeiden seuranta

Budjetti ja hankinnat

Hoas tukee OtaHoasin toimintaa asukastoimikuntamäärärahalla. Asukastoimikunta saa päättää varsin vapaasti rahan käytöstä, mutta määräraha on lähtökohtaisesti korvamerkitty puoliksi virkistäytymiseen ja puoliksi hankintoihin.

Hankintojen eteneminen noudattaa yleensä seuraavaa kaavaa: kokouksessa joku esittää tavaran hankkimista, minkä jälkeen asiasta keskustellaan ja mikäli kaikki ovat yhtä mieltä hankinnan järkevyydestä, saa esityksen tekijä hoidettavakseen tavaran ostamisen ja kuitin tuomisen asukastoimikunnalle. Kuittia vastaan asukastoimikunta hyvittää hankinnan ostajan tilille. Lisätietoja tilityksistä löytyy täältä.

Kokoukset

Asukastoimikunnan kokoukset ovat tilaisuuksia, joissa asukastoimikuntalaiset keskustelevat asuntokohteiden asioista ja tapahtumista sekä päättävät asukastoimikuntamäärärahan käytöstä. Asukkaat voivat ottaa yhteyttä asukastoimikunnan edustajiin ja saattaa asiansa toimikunnan kokouksissa käsiteltäväksi. Kaikki asukkaat ovat tervetulleita toimikunnan kokouksiin. Joskus tarjolla on jopa kahvia ja pullaa 😉

Asukastoimikunnan kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Google Drivestä. Vanhemmissa pöytäkirjamateriaaleissa voi olla puutteita ja viralliset käsin allekirjoitetut pöytäkirjat löytyvätkin vain Hoasin arkistoista, mihin asukastoimikunta ne toimittaa.

Asukaskokous

Uusi asukastoimikunta valitaan vuosittain asukaskokouksessa, siksi jokaisessa Hoas-kohteessa järjestetään vuosittain ainakin yksi asukaskokous. Vuosittaisen kokouksen kutsuu koolle Hoasin toimisto jakamalla jokaiseen asuntoon kutsun kokoukseen.

Tavallisesti asukaskokouksessa valittu asukastoimikunta käyttää asukkaiden sille antamaa päätösvaltaa ja edustaa asukkaita asukasdemokratiaa koskevissa asioissa.

Joskus on kuitenkin tarpeen, että kaikki asukkaat voivat kokoontua yhteen tekemään päätöksiä. Tällöin järjestetään asukaskokous. Asukaskokous on järjestettävä, jos kymmenesosa asukkaista sitä vaatii, tai asukastoimikunta katsoo kokouksen tarpeelliseksi.

Historia

Otaniemen Hoasin asukastoimikunnan toiminnasta löytyy innostuneille paljon materiaalia asukastoimikunnan varaston mappihyllystä vuosikymmenien päähän.

Hoas on itse julkaissut 40-vuotisesta toiminnastaan historiikin (Puro, Laura (2009): Opiskelijan koti: Hoas 1969–2009. 149 s.), jota voi ostaa Hoasin toimistoista. Teekkarikylä liittyy Hoasiin kiinteästi, sillä olivathan Hoasin ensimmäiset kohteet (HOAS 1 ja HOAS 2) Otaniemeen vuosien 1971–72 aikana valmistuneet Jämeräntaival 10 ja 11. Myös asuntosäätiön keskustoimisto sijaitsi näissä rakennuksissa.