Tila-anti 2018

Yleiskuvaus

OtaHoasilla on keväällä 2018 kaksi vapaana olevaa kerhotilaa. Otaniemen yhdistyksille, asukkaiden muodostamille kerhoille ja muille porukoille tarjotaan mahdollisuutta näiden tilojen hallinnoimiseen.

Tiloista ei peritä vuokraa. Tiloja ei voi käyttää hiljaisuuden aikaan, koska ympärillä on asuinhuoneistoja. OtaHoas voi tukea kerhotilojen käyttöönottoon liittyviä kustannuksia.

Tilojen käyttötarkoitusta ei ole rajattu, mutta sen tulee olla asukasviihtyvyyttä edistävä. Hallinnoijilla on velvollisuus päästää Otaniemen asukkaita käyttämään tilaa ilmaiseksi sitä vastaan, että he voivat itse käyttää tilaa omiin tarpeisiinsa. Tilassa voi olla hallinnoijan omille tavaroille esimerkiksi lukollinen kaappi.

Tarjolla olevat tilat

Seuraavat tilat ovat tarjolla (kokotieto on suuntaa antava)

Servin Maijan tie 3 A

Noin 35 m2 kokoinen tila (kuva keväältä 2017), missä minikeittiö. Wc-käyttömahdollisuus löytyy aivan kerhotilan vieressä olevasta asukassaunasta. Saunaa voi halutessaan käyttää lenkkisaunavuorojen aikaan.

Tilasta on ovet rakennuksen A- ja B-rappujen läpi kulkevaan kellarikäytävään sekä suoraan ulos. Ikkunat tilasta ovat Servin Maijan tien suuntaan. Tilaan on noin kymmenen avainta, jotka ovat kellonaikarajoitettuja (hiljaisuuden aikaan tilaan ei enää pääse).

Jämeräntaival 10 AB

JMT 10 AB -rapuissa on tarjolla noin 40 m2 tila (kuva keväältä 2017 vastaavasta mutta peilikuvasta JMT 10 CD tilasta), missä on oma wc ja oma keskikokoinen keittiö. Keittiö on hyvin huonossa kunnossa ja se tulee putsata perusteellisesti, mikäli sitä haluaa käyttää. Myös käyttämättä jättäminen on mahdollista. Tilaan on noin kymmenen avainta, joista osa on kellonaikarajoitettuja (hiljaisuuden aikaan tilaan ei enää pääse).

JMT 10 kiinteistö menee remonttiin JMT 11 valmistuttua, ja on arvioitu, että A- ja B-raput remontoidaan vuoden 2019 aikana. Tilan käyttö remontin jälkeen ei hyvin todennäköisesti onnistu, sillä kiinteistön muissa kerhotiloissa on väistötilatarvetta (tai pysyvä uusi sijoittuminen).

Asukastoimikunnan kajakit ovat tilassa, ja näiden asukasvaraamisesta sovitaan erikseen.

”Päähaku” tässä tila-annissa kohdistuu SMT:n kerhotilaan, mutta JTM 10 AB:n tila on lisätty mukaan mikäli siitä joku kiinnostuisi. Ääritapauksessa tilaa voidaan tarjota myös varastokäyttöön remonttiin asti.

Tila-annin tarkoitus

Tilojen hallinnoinnin siirtämisellä pieneltä OtaHoasin asukastoimikunnalta kerhoille saavutetaan se, että tilat saadaan aktiivisempaan asukasviihtyvyyttä edistävään käyttöön. Hallinnoijilla on velvollisuus päästää Otaniemen asukkaita käyttämään tilaa ilmaiseksi sitä vastaan, että he voivat itse käyttää tilaa omiin tarpeisiinsa. Asukkaita pyydetään tekemään varauksensa viimeistään noin viikkoa ennen tarvetta. Viime hetken varauksiin ei tarvitse ”revetä”.

Hallinnoija nauttii asukastoimikunnan luottamusta tilanhoidollisissa asioissa. Mikäli hallinnoija ei pysty täyttämään näitä laiminlyöntien tai epäaktiivisuuden vuoksi, voidaan tila poistaa hallinnoijan käytöstä. Toisaalta OtaHoasilla on vuosittain tarjota määrärahoja tilojen kehittämiseen.

Perusteet valinnalle

Tilojen jakamisessa huomioidaan kokonaisuus, jonka tilat yhdessä olemassa olevien kerhotilojen kanssa muodostaisi. Kaikkien tilojen ei tarvitse olla pelkkiä ”olohuoneita”, jotta ne katsottaisiin parhaiten edistävän asukasviihtyvyyttä.

Tilojen käyttöönoton tuki

OtaHoas on varannut vuodelle 2018 Servin Maijan tie 3:n kerhotilalle käyttöönottobudjettia 1500 euroa, ja tämän käyttökohteita pyydetään kommentoimaan hakemuksessa.

Jämeräntaival 10 AB:seen ei ole erikseen suunniteltu budjettia, mutta tätä voidaan pohtia tapauskohtaisesti ja toiveita voi esittää hakemuksessa.

Tilojen läpikatsanta

Mikäli haluat nähdä jomman kumman/molemmat tilat, ota yhteyttä asukastoimikuntaan. Keinoja on listattu yhteystiedoissa.

Tilojen hakeminen

Hakemukset kerhotilojen käyttösuunnitelmalle tulee lähettää viimeistään su 22.4.2018 klo 23.59. Hakemuslomake löytyy osoitteesta https://goo.gl/forms/QXyGxrjmhVGjwxlp2.

Hakemuksessa kysytään esimerkiksi mistä ja kuinka suuresta porukasta on kyse, mihin hallinnoija tilaa käyttäisi, miten tila edistää asukasviihtyvyyttä, miten nopeasti tila olisi käyttökunnossa sekä arvio mahdollisista hankinnoista, joita tilaan tulee tehdä ja joihin haetaan OtaHoasilta tukea.

Hakemukset pyritään käsittelemään asukastoimikunnan huhtikuun loppupuolen kokouksessa, jotta hallinnoijat pääsevät kunnostamaan tiloja mieleisikseen.